Bardzo ważne w projektowaniu korytarzy jest to, by były one odpowiednio oświetlone, gwarantując przez to bezpieczeństwo.