Projektowanie wnętrz

Projektowanie wnętrz jest zadaniem wymagającym nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także doskonałego rozeznania w aktualnych ofertach producentów materiałów wykończeniowych i akcesoriów dodatkowych. Każde wnętrze, zależnie od jego funkcji i oczekiwań inwestora projektowane jest w inny sposób, który musi uwzględniać również lokalną charakterystykę.


Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas!

tel: +48 535 444 001

e-mail: sopot@luxinteriors.com.pl

Prosimy NIE DZWONIĆ z ofertami handlowymi, oferty prosimy WYSYŁAĆ wyłącznie drogą mailową.

 

Dobra koncepcja i odpowiedni styl

Nowoczesne podejście do projektowania wnętrz nakazuje rozpatrywać je nie jako samodzielną całość, ale jako element większego zespołu – pokój jako element piętra, piętro jako część budynku, a budynek jako część posesji, która zresztą też nie jest zamkniętą całością. Takie podejście nie oznacza jednak, że zmniejsza się swoboda projektanta – dopasowanie projektu wnętrza do otoczenia tak, aby wszystko stało się jedną, spójną całością, może być prowadzone na wiele sposobów. Nie jest też prawdą, że zgodnie z tą koncepcją wszystkie pomieszczenia muszą być utrzymane w tym samym stylu. Taki błąd wynika przede wszystkim z niezrozumienia podstawowej idei – potraktowanie wnętrza jako części większej całości nie narzuca jego charakteru, ale raczej ogólny kierunek rozwoju projektu. To ważne, ponieważ inwestorzy zwykli postrzegać projekty zgodne z charakterem otoczenia jako bardziej atrakcyjne.

Znacząca rola inwestora

Tutaj jednak łatwo o przekroczenie kolejnej niewyraźnej granicy – między wolą inwestora a przewidywaniami projektanta. We współczesnej koncepcji projektowania wnętrz spora odpowiedzialność spoczywa na inwestorze, który staje się kierownikiem zespołu projektowego w tym sensie, że wyznacza kierunki rozwoju i może jedną swoją decyzją przekreślić cały wcześniejszy dorobek projektantów. To inwestor bowiem jako jedyny a pełną wiedzę o tym, jaki charakter ma mieć dane wnętrze, jak będzie wykorzystywane i jakie są jego szczególne oczekiwania. W czasie rozmowy z projektantem oczywiście dzieli się swoją wiedzą, co jednak nie oznacza, że projektant staje się w tym momencie równie dobrze zorientowany, co inwestor.

Umiejętności i wiedza projektanta

Można więc powiedzieć, że współczesne projektowanie wnętrz jest czymś więcej niż dawniej – teraz bowiem nie jest to po prostu usługa przygotowania dobrego projektu, ale przede wszystkim usługa doradztwa. Projektowanie wnętrz musi być bowiem procesem przebiegającym z pełną świadomością. Tylko i wyłącznie to daje podstawy, aby sądzić, że powstający projekt sprawdzi się, a więc nie tylko przejdzie akceptację inwestora, nie tylko będzie technicznie wykonalny, ale przede wszystkim później, po realizacji, okaże się w pełni zgodny z oczekiwaniami inwestora co do estetyki i funkcjonalności. Dlatego, choć projektować wnętrza inwestorzy mogą także samodzielnie, są do tego odpowiednie programy komputerowe, zwykle bez pomocy aranżera wnętrz nie udaje się osiągnąć dobrych efektów. Inwestor ma bowiem nie tylko pieniądze na projekt – ma też wiedzę, w jakim celu projekt ma być przygotowany, a projektant ma wiedzę stricte techniczną i umiejętności przełożenia tej wiedzy na konkretne rozwiązania, dzięki którym wizja inwestora może stać się rzeczywistością.

Zaprojektowanie estetycznego i funkcjonalnego wnętrza wymaga od projektanta doskonałego przygotowania teoretycznego. Wiedza na temat tego, jak na zmysły oddziałują kolory, jakie znaczenie ma światło, stylistyka mebli czy takie detale jak faktura ścian, jest niezbędna po to, by zaprojektować wnętrze mieszkalne i przestrzeń w obiektach użyteczności publicznej. Znajomość najnowszych trendów i technik dekoracyjnych pozwala na tworzenie nietuzinkowych, funkcjonalnych aranżacji bez względu na budżet i wielkość pozostawionej do wykorzystania przestrzeni.

Aranżacje wnętrz

Stworzenie spójnej i estetycznie satysfakcjonującej aranżacji wnętrza jest procesem złożonym i wieloetapowym. Wszystko zaczyna się od stworzenia planu szkieletowego, który musi uwzględnić możliwe opcje ze względu na dostępny budżet oraz preferencje inwestora co do stylistyki, barw czy funkcji danego pomieszczenia.Stworzenie spójnej aranżacji wymaga wykonania olbrzymiej ilości analiz i rozważenia wszystkich możliwych opcji. Szczególnym wyzwaniem są w tym kontekście małe mieszkania, które nie pozostawiają zbyt wielkiej swobody na przykład, jeśli idzie o dobór mebli. Ilość dostępnej przestrzeni wpływa także na planowaną kolorystykę, a ta z kolei może implikować zastosowanie konkretnego typu oświetlenia. Wszystko to razem wpłynie na możliwość użycia w danym projekcie konkretnych elementów dekoracyjnych i materiałów wykończeniowych. W każdym przypadku aranżacja musi być tworzona od zera – nie ma czegoś takiego, jak aranżacja typowa albo szablon. Nawet gdyby dwoje inwestorów poprosiło o aranżację obiektów o identycznym układzie, to ich preferencje będą wpływały na ostateczny kształt projektu.Zwieńczeniem aranżacji jest przygotowanie szczegółowego projektu, który posłuży jako plan działania dla wykonawców aranżacji. Dokładnie rozrysowany, wymiarowany szkic sytuacyjny jest ważny, ponieważ pozwala na przeniesienie aranżacji z marzeń i zamiarów w obszar realnych możliwości.

Alternatywne projekty

Bez względu na to, czy inwestor prosi o przygotowanie aranżacji mieszkania, czy projektu pokoju hotelowego, restauracji czy dowolnego innego obiektu, ważne jest, aby projektant w realizacji swojego zadania mógł liczyć na wsparcie inwestora. Jego zdanie na temat proponowanych przez projektanta rozwiązań jest ważne, ponieważ pozwala na ściślejsze dostosowania powstającego projektu do planowanych funkcji użytkowych i estetycznych danego pomieszczenia. Na etapie ukończonego projektu wprowadzanie zmian jest trudne, dlatego dobry projektant prosi o zaopiniowanie swoich posunięć już we wstępnych fazach przygotowywania aranżacji. To pozwala na stworzenie wnętrz, które są estetycznie inspirujące, a pod względem funkcjonalnym doskonale zaspokajają potrzeby wymagających inwestorów. projektowanie mieszkań i lokali użytkowych, wnętrz użyteczności publicznej. Zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem wnętrz domów, mieszkań, lokali użytkowych i obiektów użyteczności publicznej. Wieloletnie doświadczenie oraz doskonała świadomość nie tylko najnowszych trendów, ale także funkcjonalnych materiałów wykończeniowych sprawia, że inwestorzy, którzy współpracują z nami, mogą liczyć na najlepsze wykończenie w swojej klasie. Projektując wszystkie wnętrza uwzględniamy indywidualne wymagania dotyczące estetyki projektu, jego funkcjonalności, a także ograniczenia budżetowe. Staramy się znaleźć najbardziej ekonomiczne rozwiązania: zawsze proponujemy użycie najlepszych dostępnych materiałów z danego przedziału cenowego. Projekty opracowujemy wspólnie z inwestorem, aby to on zawsze decydował o kształcie wykończenia. Nasi projektanci przygotowują szczegółowe projekty wykonawcze, dzięki którym realizatorzy koncepcji mają pod ręką pełną dokumentację, co z kolei gwarantuje, że efekt w rzeczywistości nigdy nie będzie gorszy niż w projektach. W każdym przypadku zwracamy uwagę na funkcjonalność proponowanych rozwiązań, co docenią między innymi gestorzy hoteli lub restauracji, dla których przygotujemy projekt wnętrz klimatycznych, bardzo estetycznych i jednocześnie trwałych oraz funkcjonalnych. Dla inwestorów indywidualnych w każdym wypadku przygotowujemy kilka alternatywnych scenariuszy aranżacji, wspólnie z inwestorem wybierając później optymalne rozwiązanie. W każdym projekcie staramy się odzwierciedlić ducha danego pomieszczenia, projektując je tak, aby było funkcjonalnym dziełem sztuki. W swoich projektach wykorzystujemy doskonałe produkty dekoracyjne, takie jak farby strukturalne lub farby do efektów specjalnych, a także wysokiej klasy tynki strukturalne. Wszystkie te wykończenia dobierane są pod kątem walorów użytkowych, a także estetycznych – określenie gamy kolorystycznej dla danego pomieszczenia jest zwykle jedną z pierwszych czynności wykonywanych przez projektanta.Projektanci wszystkim inwestorom proponują pomoc w doborze wyposażenia, mebli i akcesoriów ozdobnych. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę swoich zleceń, co nie kończy się na przedstawieniu projektu.


Projekt mieszkań

O ile aranżacja pomieszczenia co do zasady nie musiałaby uwzględniać charakterystyki całego mieszkania (uwzględnia głównie ze względów estetycznych), o tyle projektowanie mieszkań już tego wymaga. W tego rodzaju pracach wykonuje się kompletny szkic także pod względem funkcjonalnym: układ pomieszczeń, ich funkcje, barwy i wyposażenie decydują o finalnym kształcie projektu. Już na wstępnym etapie projektant musi sprecyzować zarysowujący się plan w kontekście kolorystyki, planowanych rozwiązań materiałowych, a także czysto funkcjonalnych, a zatem na przykład sposobu wykończenia wnętrz czy lokalizacji poszczególnych sprzętów AGD i RTV. Jest to bardzo drobiazgowa praca, wymagająca ścisłego współdziałania inwestora, który zna ograniczenia finansowe projektu i decyduje o jego ogólnym rysie i projektanta, który z surowych informacji potrafi ułożyć kompletną aranżację wnętrza.Usługa aranżacji mieszkania jest potrzebna nie tylko inwestorom, którzy nabyli mieszkania w stanie deweloperskim. To również świetna możliwość zmiany otoczenia dla inwestorów, którzy z danego lokalu korzystają już całymi latami. Rearanżacja mieszkania, dostosowanie go do nowych potrzeb i usunięcie problemów funkcjonalnych i estetycznych, które z czasem się pojawiają, pozwala na zupełną zmianę percepcji mieszkania, o ile oczywiście projekt zostanie przygotowany przez kompetentnego projektanta. Efektem prac nad aranżacją mieszkania jest bardzo szczegółowy projekt wykonawczy. Na jego podstawie można bardzo precyzyjnie przewidzieć koszty inwestycji. Służy on także zobrazowaniu wszystkich prac, jakie trzeba podjąć, żeby zmienić oblicze mieszkania.

 

Projektowanie mieszkań

 • Etap I

  • prac projektowych obejmował będzie następujący zakres opracowania:

  UKŁAD FUNKCJONALNY

  • propozycja funkcjonalnego rozmieszczenia ścianek działowych, mebli, a także sprzętów w kilku wariantach opracowania,

  FORMA OPRACOWANIA

  • rzuty pomieszczeń objęte zakresem opracowania- czarno- biały rysunek 2D – określający wymiary, pozycję ścianek działowych i wyburzeń oraz lokalizacje poszczególnych sprzętów i mebli,

  PRZEBIEG PROCESU PROJEKTOWEGO:

  • określenie zakresu opracowania projektu na etapie 1,
  • rozmowa z Inwestorem, omówienie wstępnych założeń oraz rozpoznanie oczekiwań i indywidualnych preferencji Inwestora,
  • inwentaryzacja lokalu, w przypadku braku stosownej dokumentacji architektoniczno- budowlanej,
  • przedstawienie i omówienie rozwiązań dotyczących układu funkcjonalnego mieszkania lub domu- rozmowa z Inwestorem, weryfikacja oraz korekta wstępnych założeń, wybór jednego wariantu przez Inwestora,
  • korekta wybranego wariantu układu funkcjonalnego, zgodnie z oczekiwaniami Inwestora,
  • zatwierdzenie i zdanie projektu układu funkcjonalnego,

 • Etap 2

  • stanowi uszczegółowienie pierwszego etapu prac projektowych i zawiera dodatkowo:

  ELEKTRYKA:

  • korekta podstawowych punktów elektrycznych- gniazda wtykowe, włączniki światła, punkty świetlne,
  • indywidualny projekt oświetlenia, w oparciu o układ funkcjonalny pomieszczeń,
  • propozycja stylistyki opraw oświetleniowych,

  HYDRAULIKA

  • korekta rozmieszczenia podstawowych punktów hydraulicznych- osie hydrauliczne,
  • określenie sposobu montażu armatury,
  • określenie rodzaju ceramiki – np. umywalka nablatowa, wisząca, półblatowa, kabina prysznicowa z brodzikiem bądź odpływem w posadce, miska wc wisząca lub stojąca etc.
  • propozycja stylistyczna armatury i ceramiki,

  ŚCIANY:

  • ogólne wytyczne dotyczące podziału płaszczyzn,
  • propozycja kolorystyczna,
  • propozycja materiałowa np. kamień, drewno, płytki,

  WPOSAŻENIE WNĘTRZA:

  • określenie stylistyki wnętrza poprzez wskazanie konkretnych propozycji mebli oraz innych elementów wyposażenia wnętrza,
  • określenie podziału frontów, w przypadku projektów mebli pod wymiar,

  FORMA OPRACOWANIA:

  • rzuty pomieszczeń, rysunek czarno- biały 2D, z wymiarowaniem pozycji punktów hydraulicznych i elektrycznych,
  • rozwinięcia ścian z pokazaniem pozycji punktów hydraulicznych i elektrycznych,
  • wizualizacja określająca kolorystykę, materiały, układ i stylistykę mebli- model 3D

  PRZEBIEG PROCESU PROJEKTOWEGO:

  • opracowanie modelu 3D,
  • korekta wizualizacji w oparciu o sugestię Inwestora,
  • opracowanie rzutów i widoków ścian,
  • zatwierdzenie etapu 2,
  • przekazanie projektu,

 • Etap 3

  • stanowi uszczegółowienie etapu drugiego i dodatkowo zawiera:

  ELEKTRYKA:

  • wybór konkretnych opraw włączników i gniazd elektrycznych wraz z zestawieniem ilościowym,
  • wybór konkretnych opraw oświetleniowych wraz z zestawieniem ilościowym,
  • projekt nietypowych rozwiązań systemów oświetleniowych np. oświetlenie mebli, czy oświetlenie schodowe,

  HYDRAULIKA

  • wybór konkretnego modelu armatury,
  • wybór konkretnego modelu ceramiki,

  ŚCIANY:

  • wskazanie kolorystyki według wzornika kolorów,
  • wskazanie konkretnego modelu okładziny,
  • rysunek układu okładziny,

  PODŁOGI:

  • wskazanie konkretnego modelu okładziny,
  • rysunek podziału posadzki,

  WPOSAŻENIE WNĘTRZA:

  • wybór konkretnych modelu mebli gotowych,
  • ewentualne rysunki mebli pod wymiar,

  FORMA OPRACOWANIA:

  • szczegółowa lista proponowanych elementów wnętrza,
  • rzuty pomieszczeń 2D, w tym posadzek,z nienaznaczeniem sposobu składania i łączenia materiałów wykończeniowych,
  • rozwinięcia ścian, w tym rysunek frontów mebli projektowych,
  • zestawienie ilościowe materiałów, które jest niezbędne przy składaniu zamówienia i wycenie prac wykończeniowych,

  PRZEBIEG PROCESU PROJEKTOWEGO:

  • wybór konkretnych elementów wyposażenia wnętrza, na specjalne życzenie klienta wizyty w salonach sprzedaży,
  • uwzględnienie sugestii stawianych przez Inwestora,
  • akceptacja przez Inwestora proponowanych elementów wyposażenia wnętrza,
  • opracowanie niezbędnych rysunków wykonawczych,
  • zestawienia ilościowe materiałów,
  • zatwierdzenie Etapu 3,
  • przekazanie kompletnego projektu.


Koncepcja

Nasza praca rozpoczyna się na spotkaniu z Państwem. W czasie jego trwania poznajemy Państwa oczekiwania co do funkcjonalności i estetyki wnętrza. Jeśli dysponujecie Państwo dokumentacją fotograficzną i dokładnym planami pomieszczeń, czyli tzw. inwentaryzacją, poprosimy o ich udostępnienie. W przeciwnym razie sami stworzymy i dokumentację fotograficzną, i dokładny szkic nieruchomości. Będzie to w późniejszych pracach nasza baza: warstwa, na którą będziemy nakładali kolejne, aż do stworzenia pełnego projektu.

Wychodząc z założenia, że najważniejsza w każdej przestrzeni jest jej funkcja, na podstawie zgromadzonych materiałów przygotowujemy kilka projektów koncepcyjnych. Są to szkice, które pozwalają nam wstępnie przedstawić Państwu nowy układ przestrzeni: jeśli jest to możliwe i konieczne, uwzględniamy przesunięcia ścian. Jest to projekt zgrubny, który ma służyć przede wszystkim temu, abyście wspólnie z nami wybrali Państwo taki wariant aranżacji przestrzeni, który będzie optymalny. Mimo że projekt koncepcyjny nie opisuje jeszcze szczegółowo materiałów i barw, dbamy o to, aby już na tym etapie wprowadzać pewien estetyczny ład, który mógłby być zaburzony przez takie elementy jak nieprecyzyjnie umiejscowione otwory lub nierównoległe ściany.

W czasie tworzenia projektu koncepcyjnego, będziemy prosili Państwa o kilka dodatkowych spotkań, w czasie których będziemy uzgadniali coraz bardziej szczegółowe aspekty organizacji przestrzeni w Państwa nieruchomości. To konieczne, ponieważ po jednym spotkaniu trudno jest odgadnąć Państwa oczekiwania co do dalszych poziomów szczegółowości.

W czasie opracowywania projektu koncepcyjnego powstaje kilka dokumentów, które, mimo swojego dość ogólnego charakteru, stanowią podstawę dalszych prac. Chodzi o rzuty poziome samej nieruchomości, a także o pewne wizualizacje wstępne, które będą raczej inspiracją dla dalszej współpracy: w takich wizualizacjach pojawiają się przykładowe elewacje czy meble, które dostosowujemy na podstawie ustaleń powziętych z Państwem w czasie wcześniejszych spotkań. Przygotowujemy także dla własnych potrzeb notatki, które wykorzystamy w późniejszej pracy.

Od chwili pierwszego spotkania do przekazania Państwu projektu koncepcyjnego mija zwykle około miesiąca, a w tym czasie spotkacie się z nami Państwo 3 lub 4 razy, w zależności od potrzeb i złożoności konkretnego projektu.


Projekt wykonawczy

Mając w rękach projekt koncepcyjny, możemy stopniowo wzbogacać o coraz większą liczbę detali, takich jak wykończenia wnętrz, kolory i typy elewacji, tekstury i barwy frontów meblowych itd. Na koniec tej fazy powstanie projekt wykonawczy, ale żeby było to możliwe, zaprosimy Państwa kilkakrotnie do wybranych salonów meblowych i z wyposażeniem, aby przedstawić Państwu nasze propozycje i wysłuchać Państwa uwag. Trzymając się w ramach ograniczeń budżetowych będziemy prosili Państwa o ocenę poszczególnych rozwiązań pod względem estetycznym i na podstawie państwa opinii wprowadzimy konkretne wykończenia do przygotowywanego projektu. Od strony organizacyjnej nie ma problemu, abyśmy sami dobrali elementy wykończenia, ale w przypadku tego rodzaju projektów to Państwo jesteście ekspertami, to Państwa oczekiwania mamy zaspokoić, dlatego traktujemy to raczej jako ostateczność. Oczywiście zanim przejdziemy do oglądania konkretnych wykończeń, ogólne szkice z projektu koncepcyjnego zostaną zwymiarowane i określone zostaną także materiały budowlane potrzebne do wykonania adaptacji funkcjonalnej pomieszczeń, a także stworzone listy tych wykończeń, które będą mogły zostać użyte na dalszych etapach.

Kiedy wybierzecie Państwo wszystkie potrzebne elementy wyposażenia, my uwzględnimy je w naszych projektach, tworząc wizualizacje wykorzystujące już tekstury proponowanych materiałów. Będzie to bardzo dokładne odzwierciedlenie przyszłego wnętrza, aczkolwiek pozostanie na razie tylko dziełem artystycznym, dopóki nie zostaną przygotowane plany wykonawcze. Stworzymy je natychmiast po obliczeniu konkretnych ilości wszystkich elementów wykończeniowych czy specyfiki zamówieniowej mebli. Słowem – na tym etapie przygotujemy pełną dokumentację projektu tak, by ktokolwiek nie będzie odpowiedzialny za jego realizację, miał pełną informację na temat tego co i gdzie należy zamówić oraz w jakich ilościach, a także w jaki sposób poszczególne elementy połączyć w jedną spójną całość. Tak naprawdę więc „projekt wykonawczy” nie będzie żadnym „projektem”, tylko zestawem bardzo szczegółowych rysunków oraz list zakupowych i wizualizacji poszczególnych pomieszczeń i elementów wykończeniowych.

Lista elementów, które znajdują się w „projekcie wykonawczym” jest bardzo długa i obejmuje między innymi:

skalowane (1:50 lub 1:25) rzuty wnętrza, charakterystyczne przekroje, projekty rozmieszczenia punktów wodnych, elektrycznych oraz projekt oświetlenia;
rysunki techniczne projektów zabudowy meblowej;
końcowe wizualizacje pełne lub fragmentaryczne wnętrza;
techniczny opis aranżacji;
wykaz materiałowy wraz ze specyfikacjami ilościowymi dla wszystkich używanych materiałów;
zestawienie niezbędnych elementów dekoracyjnych i funkcjonalnych: ceramiki, armatury, punktów świetlnych, sprzętu AGD, RTV, mebli itd.

Pełna dokumentacja projektu ma jeszcze jeden cel poza ułatwieniem realizacji – ma pomóc wykonawcom w kosztorysowaniu: wprawdzie znacie już Państwo ceny materiałów, ale ekipa remontowa musi doliczyć koszt swojej pracy i ewentualne inne opłaty, które przecież również uzależnione są od ilości zadań do wykonania. Pełna dokumentacja projektu pozwala na przewidzenie trudności, które normalnie pozostałyby niezauważone, a dzięki temu możecie mieć Państwo pewność, że wykonawca nie będzie mógł się przy kosztorysowaniu zasłonić niewiedzą.

Projektanci w tym momencie kończą swoją pracę, chyba że powierzycie im Państwo również rolę nadzorców autorskich. Ze swojej strony zapewnimy także – jeśli takie będzie Państwa życzenie – ekipę remontową złożoną z wybornych fachowców, którzy wcielą w życie plan przygotowany przez projektantów. Jeśli zdecydujecie się Państwo na tę opcję, szybko przygotujemy kosztorys i harmonogram remontu, a jeśli wolicie Państwo skorzystać z usług innych wykonawców, oferujemy nadzór nad realizacją projektu, abyście mieli Państwo pewność, że zostanie on zrealizowany w najdrobniejszym nawet szczególe.

Dla Państwa możemy poprowadzić każdą inwestycję: zarówno cząstkową, jak i kompleksową, czyli „pod klucz”. Przy realizacjach kompleksowych jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość usług na każdym etapie wykonania i udzielić Państwu pełniejszej gwarancji, co wynika wprost z tego, że kontrolujemy wspólnie z Państwem całość procesu. Zapewne wiecie Państwo, że wraz ze wzrostem liczby firm zaangażowanych w realizację projektu, trudniej jest utrzymać wysoki standard usług, niemniej jednak, choć gorąco zachęcamy do skorzystania w pełni z naszej oferty, decyzję tę pozostawiamy Państwu.


Zobacz niektóre z naszych wizualizacji


Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz Projektowanie wnętrz