Połączenie różnych ,,obrazków” zupełnie do siebie niepasujących i nieskompletowanych może przyczynić się do powstania intrygujących efektów.