Cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu luxinteriors.com.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis nie są nikomu udostępniane
 9. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Na podstawie USTAWY z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Lux Interiors sp. Z o.o.

Lux Interiors informuje:

 1. Administratorem danych jest Lux Interiors sp. z o.o. ul. Złota 61/100 00-819 Warszawa email sopot@luxinteriors.com.pl telefon 535 444 001
 2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych telefon, e-mail 535 444 001 b.nowak@luxinteriors.com.pl
 3. Zbieranie danych osobowych odbywa się od osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub przedstawieniu oferty na wniosek Klienta, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe w uzasadnionych prawem przypadkach mogą być przesyłane do instytucji państwowych, samorządowych, sądowych, komorniczych i innych jeżeli przekazywanie jest sporadyczne i niezbędne w związku z umową lub roszczeniem– niezależnie od rodzaju postępowania: sądowego lub administracyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania pozasądowego, w tym postępowania przed organami regulacyjnymi.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od dat obowiązującej umowy oraz do 10 lat po zakończeniu umowy.
 8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.
 9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli konieczność przetwarzania danych nie wynika z zawartej umowy.
 10. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
 11. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia zawarcie umowy.
 12. Administrator danych nie dokonuje profilowania.

Osoba korzystająca z serwisu lub wysyłająca zapytanie ofertowe udziela zgoda na przetwarzanie danych osobowych