Projektowanie wnętrz hoteli

Hotele projektuje się zgodnie z ogólnymi wytycznymi aranżacji wnętrz, jednak jest kilka ważnych niuansów, które należy uwzględnić, aby wnętrza były prawdziwie funkcjonalne, a przy tym miały szansę stać się wizytówką hotelu mniej więcej równie atrakcyjną, co jego logo.


Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas!

tel: +48 535 444 001

e-mail: sopot@luxinteriors.com.pl

Prosimy NIE DZWONIĆ z ofertami handlowymi, oferty prosimy WYSYŁAĆ wyłącznie drogą mailową.

 

Niepowtarzalne hotele, klimatyczne pokoje

projektowanie hoteli

 

Ciągi komunikacyjne

To one zajmują niekiedy prawie całą przestrzeń sektora ogólnodostępnego, a więc sali recepcyjnej i lobby. Nawet jednak w dużych hotelach, gdzie stosunek ich powierzchni do całości jest nieco mniejszy, nadal należy w projekcie uwzględnić specyficzną rolę ciągów komunikacyjnych i wkomponować je w projekt. Z jednej strony oznacza to konieczność usunięcia z przebiegu trasy komunikacyjnej wszystkich potencjalnych przeszkód, a więc mebli czy innych elementów wyposażenia, ale także zbędnych schodów czy podjazdów, a z drugiej stwarza możliwość i konieczność atrakcyjnego zaaranżowania tej pozornie mało korzystnej projektowo przestrzeni. W tej roli sprawdzają się najlepiej wielokolorowe posadzki kamienne, wykładziny obiektowe oraz elementy wystroju będące jednocześnie swoistymi wyznacznikami zasięgów ciągów komunikacyjnych.

Recepcja

To szczególne miejsce, wymagające skupienia się z jednej strony na kwestiach wizerunkowych, a z drugiej, na funkcjonalności. Poza więc odpowiednim doborem mebli, w tym głównej lady recepcyjnej, projektant wnętrza musi zaplanować przestrzeń możliwą do wykorzystania w celach promocyjnych. Co istotne, recepcja leży zwykle w pobliżu najważniejszych ciągów komunikacyjnych, więc to także determinuje możliwości projektowe.

Projektowanie pokoi

Pokoje zajmują większą część hotelu. Ich projektowanie jest trudnym zadaniem, ponieważ z jednej strony są to pomieszczenia funkcjonalne, w pewnym sensie zbliżone do pomieszczeń mieszkalnych w domach, jednak z różnych przyczyn urządza się je nieco inaczej. Decydują o tym przepisy, względy praktyczne i wizerunkowe. Najczęściej też projektów przygotowuje się kilka, bo choć większość pokojów jest do siebie bardzo podobna, zdarzają się też wyjątki – indywidualnie projektowane apartamenty albo pokoje w innym skrzydle, jeśli mowa o większych hotelach oferujących pokoje projektowane z myślą np. o podróżnych z dziećmi i podróżujących w interesach. W projektowaniu pokojów hotelowych należy uwzględnić również ich funkcjonalność z punktu widzenia obsługi, a nie tylko gości, a to niekiedy ogranicza swobodę ruchu projektanta.

Strefa hotelowa

W przypadku hoteli miejskich problem ten często jest bagatelizowany, natomiast urasta do olbrzymich rozmiarów w przypadku moteli i mniejszych obiektów noclegowych. Chodzi oczywiście o projekt bezpośredniego otoczenia hotelu: drogi dojazdowej, ciągów komunikacyjnych, patio, tarasu, ogródka letniego restauracji hotelowej czy bezpośredniego obejścia. Tym zadaniem również zajmują się architekci pracujący nad wnętrzem, aby zapewnić estetyczną i funkcjonalną spójność wszystkich stref hotelowych, co ma wpływ na to, w jaki sposób goście będą postrzegali dany obiekt. Oczywiście projekt wnętrza hotelu przewidywać musi, czego raczej nie robi się często we wnętrzach prywatnych domów, stopień zużycia wykończeń w czasie, a to ze względu na intensywność eksploatacji.

Hotele to obiekty bardzo zróżnicowane, często nawet w obrębie jednej sieci. Ich indywidualność tworzy specyficzną atmosferę miejsca, jednak w projektowaniu hoteli nie jest to jedyny cel – chodzi przede wszystkim o to, aby projekt ułatwiał równoczesną obsługę wielu gości.

Strefy dostępu

W każdym hotelu wyróżnia się część ogólnodostępną i zamkniętą (co nie oznacza, że zupełnie niewidoczną) dla gości. Ta pierwsza zwykle jest traktowana przez gestorów obiektów jako wizytówka estetyczna, stąd w lobby hotelowych fontanny, kawiarnie, a czasem nawet palmiarnie. Z drugiej strony, częścią zamkniętą jest już obsługowa część lady recepcyjnej. Tutaj projektanci mają trudny orzech do zgryzienia, ponieważ w obu częściach obiektu należy zachować w miarę spójną estetykę, ale podejście do funkcjonalności będzie już zupełnie inne. Jeśli bowiem w lobby kamienna posadzka będzie dobrym pomysłem, to niekoniecznie takim pozostanie w recepcji. Wiele zależy od koncepcji gestora obiektu czy stylu budynku, bo stąd mogą wynikać pewne ograniczenia albo wskazania do zastosowania konkretnych materiałów czy technik wykończenia, a także na przykład ustawienia mebli stylowych. Należy jeszcze dodać, że zachowanie tych samych standardów estetycznych, co w głównej części obiektu, jest konieczne również w pokojach, co przy dużej ich liczbie rodzi problemy natury finansowej (nie wszystkie pokoje przecież mogą być jednakowo luksusowe).

Projektowanie etap po etapie

W projektowaniu hoteli należy zawsze uwzględnić wykorzystanie obiektu. Chodzi między innymi o to, aby wykończenia wnętrz dobrać stosownie do planowanej intensywności eksploatacji. Ta jest różna w poszczególnych strefach hotelu i należy zdecydować, czy cały obiekt będzie jednorodny stylistycznie, czy na przykład wędrówka po piętrach będzie oznaczała wędrówkę przez różne style, co jest stosowanym niekiedy zabiegiem w projektowaniu największych hoteli. Warto przy tym zauważyć, że rozciągnięcie jednego stylu estetycznego na większą powierzchnię może doprowadzić do monotonii – wyjściem z tego będzie wewnętrzne zróżnicowanie stylu, którego potrafią dokonać tylko najlepsi z najlepszych projektantów wnętrz. Dziś biura architektoniczne zatrudniają własnych projektantów, ale czy efekty ich pracy są zadowalające? Cóż – każdy obiekt można zaprojektować na wiele sposobów, ale jeśli brakuje w tym indywidualnego podejścia, to efekt zawsze wychodzi bardzo szablonowy, a to dla hotelu nie jest zbyt szczęśliwa wróżba, czego dowodem jest wzrost zainteresowania niektórymi hotelami po ich remontach, w których zmianie ulegał również wystrój wnętrza.